БългарскиEnglish

Телефон: +359 886 171808

+359 878 134600

Email: psylaboratory@valmeg-sofia.com

Апаратура

Предлаганата система за психологически изследвания на водачи на МПС „ PDS-5PB”  съответства на:

– изискванията по Наредба  за измененение и допълнение на  Наредба № 36 от 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии (изм.бр.89 от 2010г.) и е лицензирана от Министерството на транспорта,

– методическите указания за изискванията към психологическите методики и апаратура, издадени от Министерство на транспорта,

–  стандартите и изискванията за сертифициране на медицинска и психологическа апаратура:

–   към системите за управление на качеството  ISO 9001:2009,

–   за  специализирана апаратура за диагностика ISO 13485:2003

–  носи CE  маркировка за съответствие и свободно движение на европейския пазар.

Компютъризирана апаратура за психологическа диагностика  PDS- 5PB, включва:

 

  1. Тестов пулт за реагиране на изследваното лице.
  2. Чифт педали.
  3. Базов софтуер GETA Centrum / версия на български език/ :


* Детерминационен тест – диагностика на сложна изборна сензомоторна реакция

реакция и администриране на резултатите.

Субтетстовете съответстват на изискванията за прилагане на психологическите методики, съгласно указанията на Министерство на транспорта и позволяват прилагането на съществуващите към момента норми за българска популация.

Предвидена е опция администраторът/ психологът  да създава/ провежда изследвания по свои методики, като софтуерът дава възможност за въвеждане на параметри и обработката на резултати, определени от конкретен изследователски интерес.  1. USB кабели.
  2. Портативен куфар за хардуерни устройства.
  3. Инструкция за работа.
  4. Тегло на апаратурата със портативен куфар – 5 кг.
  5. Инсталационен диск.
  6. Валидност на софтуера – безсрочна.

 

Минимални хардуерни изисквания : ЕДНА КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ със следните характеристики :Pentium IV , 512 MB RAM , 64 MB graphic card , sound card , quality active loudspeakers , operating system Windows 7/XP/2003 or Vista.

Минимални изисквания за една работна единица – една компютърна конфигурация и два монитора / единият за експониране на стимулите за изследваното лице и другият за психолога, за администриране и обработка на резултатите/ или лаптоп и един монитор.

Гаранционен сервиз – 24 месеца

Извънгаранционен сервиз – подсигурен

Екипът от специалисти, разработил системата за диагностика се ангажира с

по-нататъшното оптимизиране на обработката на данни, които психологът е задължен да отчита.

 

Също така можете да направите справка и с уеб сайта на производителя – www.geta.cz